5.1 Bezoekers – Zo veel mogelijk bezoekers…

5.1 Bezoekers – Zo veel mogelijk bezoekers…

5.1 Bezoekers – Zo veel mogelijk bezoekers…

Uit Strategisch Plan 2016-2020:

We delen onze collecties, erfgoed en bijzonderheden wereldwijd met zo veel mogelijk bezoekers. Dit kunnen mensen zijn die fysiek een bezoek brengen, maar ook bezoekers van onze online media.

Het bereik wordt gemeten aan de hand van bezoekersaantallen, entree-, winkel- en restaurantopbrengsten, bezoekers en volgers van onze online media en het bereik van media-exposure.

De bezoekersaantallen in 2020 konden niet anders dan fors lager uitpakken dan begroot. Wel werden de musea goed tot zeer goed bezocht in de periode dat ze geopend waren. De eerste maanden van het jaar waren overal meer bezoekers dan verwacht. In de zomermaanden waren veel tijdsloten bij Ecomare geheel uitverkocht. Het maximale aantal personen per vierkante meter – een voorschrift vanwege COVID-19 – beperkte het aantal bezoekers dat per dag kon worden ontvangen. Hetzelfde gold voor de Vuurtoren, geopend vanaf september. In de maanden juli, augustus en september haalde Museum Kaap Skil zelfs ongeveer 90% van het begrote aantal bezoekers.

5.1.1 Online bezoekers en volgers en mediabereik

Uit Strategisch Plan 2016-2020:

  • We delen onze collecties, erfgoed en bijzonderheden wereldwijd met zo veel mogelijk bezoekers. Dit kunnen ook bezoekers van onze online media zijn.
  • In 2020 kunnen mensen een virtueel kijkje nemen in musea en staan delen van de collectie online.
  • Groeiend aantal internetbezoekers en deelnemers aan social media (kwantitatieve én kwalitatieve meetgegevens).

Resultaten
In 2020 is een begin gemaakt met verder professionaliseren van de afdeling Communicatie, Marketing en Fondsenwerving. Deze afdeling is samengevoegd met de afdeling Educatie en heet daarom sinds juni 2020 Afdeling Publiekszaken.

Huisstijl
Op basis van de hernieuwde visie van Ecomare is het logo in een ander jasje gestoken. In 2020 zijn er grote stappen gezet in de huisstijl van Museum Kaap Skil en is het nieuwe logo en het subscript vastgesteld. Voor Vuurtoren en Oudheidkamer stond aanpassing van de huisstijl op de agenda van 2020 maar vanwege bezuinigingen (inkomstenderving vanwege sluiting) is dit uitgesteld.

De geldkist van de Wezenputten, een van de pronkstukken van Museum Kaap Skil

Ontsluiten collectie
De conservatoren hebben in 2020 flinke voorderingen gemaakt met de digitale ontsluiting van de collectie. Na de topstukken zijn de fossiele botten, de vogeleieren en -skeletten en de opgezette zoogdieren gecontroleerd en gefotografeerd. Dit is een omvangrijke klus, en dankzij corona hadden de conservatoren daar nu tijd voor.

Websites
Vanaf de heropening konden tickets voor Ecomare alleen online worden geboekt. Dit heeft ongetwijfeld bijgedragen aan het toegenomen websitebezoek. Tegelijkertijd is te zien dat het aantal ‘aandachtige sitebezoeken’ veel groter is geworden. Het websitebezoek voor Ecomare lag in 2020 opnieuw fors hoger dan het jaar ervoor. Er werden maar liefst 897.015 bezoeken geteld, waarvan ruim 582.000 via een mobiel apparaat.

Bij Museum Kaap Skil bleef het aantal bezoeken min of meer gelijk met 75.148 in 2020. Bezoekers van dit museum konden zich ook ter plaatse registreren via een formulier; vooraf online boeken was minder noodzakelijk. Het aantal aandachtige sitebezoeken is voor de website van Museum Kaap Skil in 2020 wel flink hoger geweest dan in 2019.

De Vuurtoren had met 66.699 bezoekers een iets hogere score dan vorig jaar. Online boeken was hier verplicht, maar de heropening was pas vanaf september 2020.

Facebook en Twitter
Alle accounts van de stichting blijven groeien in aantal volgers. Voor Museum Kaap Skil werden foto’s van de mooiste vondsten geplaatst en korte filmpjes met een uitleg door de conservator. Met de opnamen van de dieren weet Ecomare via social media steeds een groot publiek te bereiken.

Voor Museum Kaap Skil steeg het aantal volgers op Facebook van 2.455 naar 2.646, voor Ecomare van 17.776 naar 33.099, voor de Vuurtoren van 1.394 naar 1.557 en voor de Oudheidkamer van 106 naar 181.

Ook op Twitter is er enige groei gebleven. Het aantal volgers van Museum Kaap Skil is toegenomen van 914 naar 954, voor Ecomare van 4.866 naar 5.009. De Instagramaccounts zijn sinds 2018 in de lucht en trekken een behoorlijk aantal volgers. Ecomare groeide in 2020 naar 7201 volgers, bijna een verdubbeling sinds het startjaar. Museum Kaap Skil groeide naar 710 volgers, de Vuurtoren naar 1009.
Mediabereik
Het aanbod aan verschillende activiteiten op het eiland blijft stijgen. STM moet blijven vernieuwen om mensen te trekken. Uit onderzoek blijkt ook dat het voor potentiële bezoekers belangrijk dat er iets nieuws te zien is bij de verschillende onderdelen van STM. Via de websites, social media, advertenties en free publicity worden bezoekers geworven. Er zijn in 2020 verschillende campagnes opgezet om bezoekers te genereren en mensen te informeren over activiteiten. Vooral voorafgaand aan de schoolvakanties zijn er onder andere extra acties via social media opgezet. Uit analyse blijkt dat de musea van STM flink in het nieuws zijn geweest, zowel nationaal als internationaal.

Free publicity
Over alle musea van STM is bijna wekelijks een pers- of nieuwsbericht te vinden in de lokale media (Texelse Courant, Texel Dit Weekend) en zeer regelmatig in de regionale pers (Noord-Hollands Dagblad en RTVNH). Op landelijke websites worden frequent nieuwsberichten overgenomen.

Media exposure Ecomare 2020

  • In 2020 zijn 832 artikelen (2019: 799) gepubliceerd met een verwijzing naar Ecomare (of gerelateerde zoekwoorden) (sinds het toevoegen van Ecomare-foto’s aan de Wikipedia-databank kunnen dit ook rechtenbeschrijvingen bij foto’s zijn (zoals foto: Ecomare)).
  • Het bereik van al deze artikelen gezamenlijk was 589,8 miljoen lezers (2019: 552,4 miljoen).
  • De meeste artikelen verschenen in lokale media: Texel-Plaza, Texelse Courant en Noord-Hollands Dagblad
  • Belangrijkste onderwerpen waar over werd geschreven waren (meeste social echo): verschillende artikelen over de oesterorgie (video Sytske Dijksen met uitleg van conservator Arthur Oosterbaan), ambergrijs gevonden in Thailand, Ecomare tweede bij Leukste Uitje ANWB, Maanvis opgevangen bij Ecomare, zeehond Droppie bevrijd uit visnet en een oranje zeehond gespot in de Waddenzee.
  • Artikelen met het meeste bereik: in maart een artikel in de London Daily Mirror over Texel waar Ecomare in genoemd wordt (London Daily Mirror: 28 miljoen lezers) in december het bericht over de maanvis (AD: 11 miljoen lezers), in juli een artikel over de corona uitbraak in Pieterburen waarbij A Seal en Ecomare genoemd worden als redders in nood (AD: bereik 10 miljoen lezers). In april een artikel over zeehond Droppie die gered is van verstrikking in een visnet (NU.nl.: bereik 9 miljoen) en in mei de te vroeg geboren zeehond die naast het fietspad werd gevonden door Ecomare (Nu.nl: bereik 9 miljoen).
  • Internationale artikelen kwamen vooral uit Duitsland.

Media exposure Museum Kaap Skil 2020

  • In 2020 zijn 221  (2019: 353) artikelen gepubliceerd met een verwijzing naar Museum Kaap Skil (of de gerelateerde zoekwoorden).
  • Het bereik van al deze artikelen gezamenlijk was (2020) 98,1 miljoen (2019: 102,8 miljoen) lezers.
  • De meeste artikelen stonden in: Texelse Courant, Texel Plaza en nl.
  • Belangrijkste onderwerpen (social echo): het gevonden pistool, Ecomare en Museum Kaap Skil weer open en het nieuwe kunstwerk in Oudeschild waar de fuiken bij Museum Kaap Skil inspiratiebron voor waren.
  • Artikelen met het meeste bereik: in maart een artikel in de London Daily Mirror over Texel waar Museum Kaap Skil in genoemd wordt (London Daily Mirror: bereik 28 miljoen lezers), verder geregeld artikelen in het Noord-Hollands-Dagblad (NHD: bereik 1 miljoen lezers) onder andere over de heropening, over het miljoen voor de jurk (NHD: bereik 1 miljoen lezers) en het jarige museum. Daarnaast zijn er veel artikelen overgenomen in Drimble (bereik 2 miljoen lezers).

  Media exposure Oudheidkamer 2020

  • In 2020 zijn 6 artikelen gepubliceerd met een verwijzing naar Oudheidkamer Texel (of de gerelateerde zoekwoorden) (2019: 55). De Oudheidkamer is het hele jaar dicht geweest, dit heeft ongetwijfeld invloed gehad op deze lage media-exposure in 2020.
  • Het bereik van al deze artikelen gezamenlijk was 964.420 (2019: 731.238 lezers.)
  • Belangrijkste onderwerpen: deelname museumpas en lintje voor vrijwilliger Corry Bakker.
  • Artikelen met het meeste bereik: in maart een artikel over de museumpas in het Noord-Hollands-Dagblad (779.000 lezers) en in april het lintje voor Corry in de Texelse Courant (98.000 lezers)

 Media exposure Vuurtoren 2020

  • In 2020 zijn 74 artikelen gepubliceerd met een verwijzing naar Vuurtoren Texel (of de gerelateerde zoekwoorden) (2019: 92).
  • Het bereik van al deze artikelen gezamenlijk was 46,1 miljoen lezers (2019: 61,6 miljoen lezers).
  • Artikelen met het meeste bereik: De teruggevonden plaquette stond in augustus in de Telegraaf (9 miljoen lezers), op de website van RTL-nieuws stonden Texeltips (RTL 6 miljoen lezers) en een artikel over de duur van de Tweede Wereldoorlog op Texel en de rol van de vuurtoren daarin stond in het NH-Dagblad (1 miljoen).

Advertenties
Toeristen op het eiland zijn te bereiken via de traditionele mediakanalen. Het advertentiebudget van STM wordt daarom met name ingezet op Texel. In het hoogseizoen plaatsen we advertenties in de Vakantiekrant, Texel Dit Weekend, TexelNu, zetten we bushokjesreclame in en hangen we posters op veelbezochte plekken. Verder verspreiden we wervingsfolders en posters bij logiesverstrekkers. Daarnaast promoten we onze musea en activiteiten natuurlijk ook steeds meer via digitale agenda’s, websites, social media en mobiele apps.