Warning: Constant DISALLOW_FILE_EDIT already defined in /var/www/vhosts/jaarverslag.texelsmuseum.nl/httpdocs/wp-content/themes/jaarverslag/functions.php on line 3
5.3 Koesteren – Zodat men gaat koesteren/delen… - Jaarverslag Texels Museum 2020

5.3 Koesteren – Zodat men gaat koesteren/delen…

5.3 Koesteren – Zodat men gaat koesteren/delen…

5.3 Koesteren – Zodat men gaat koesteren/delen…

Uit Strategisch Plan 2016-2020:

Doordat mensen in beweging worden gebracht om hun bijdrage te leveren, groeit de financiële en maatschappelijke steun voor ons historisch erfgoed, onze natuur/onze natuurlijke omgeving en onze zeedierenopvang.

Of men de intentie heeft – na bezoek of deelname – musea van STM te steunen, wordt gemeten in het continu bezoekersonderzoek voor Ecomare en Museum Kaap Skil. Daarnaast is het aantal donateurs, vrienden, vrijwilligers en sponsors maatgevend om te bepalen of mensen en bedrijven ons daadwerkelijk gaan steunen.

5.3.1 Donateurs en sponsors

Inkomsten uit fondsenwerving
Binnen STM worden de zeehonden- en vogelopvang van Ecomare voor een belangrijk deel bekostigd door donaties. Dankzij de steun van de achterban kan Ecomare zeehonden en zeevogels opvangen en deze dieren terugbrengen naar zee als ze voldoende zijn hersteld. Toen dit jaar de musea moesten sluiten, bleek hoe waardevol en trouw de achterban is. Er zijn veel emmertjes vis gedoneerd en we hebben veel bemoedigende woorden gekregen via e-mail en via berichten op de sociale media.

Donateurs
Donateurs bij Ecomare zijn mensen die een opvangzeehond of een dier uit de vaste groep adopteren, vriendenbijdragen doen of een formulier voor een periodieke gift hebben afgegeven. Bij een periodieke gift legt een donateur zich vast om gedurende minimaal 5 jaar een vaste bijdrage te doen. Fiscaal heeft dit voordelen voor de donateur en voor Ecomare is het gunstig omdat de donateur zich verbindt voor langere tijd.

Maandelijks krijgen de donateurs een digitale nieuwsbrief via e-mail. In het voorjaar van 2020 is de zomermailing digitaal verzonden in plaats van per post. Reden hiervoor was de situatie rondom corona waardoor thuiswerken de norm was en er geen vrijwilligers konden komen om te helpen de mailing klaar te maken. De donateursdag in 2020 kon helaas niet doorgaan vanwege de corona-maatregelen. We hebben de donateurs hiervan op de hoogte gesteld en de mogelijkheid gegeven op een ander moment een bezoek te brengen zodra dat weer mogelijk was. Donateurs moesten hiervoor wel, net als de reguliere bezoekers, een tijdslot boeken op de website.

De molen van Museum Kaap Skil heeft ook donateurs. Dit wordt geregeld door Stichting de Traanroeier. Eind 2020 is een begin gemaakt met de Vrienden van Museum Kaap Skil. Hierbij kunnen mensen zich voor 15 euro per jaar aanmelden als Vriend van het museum. In 2021 zal hier extra op worden ingezet.

Resultaten 2020
Inkomsten donaties: In 2020 hebben donateurs van Ecomare een totaalbedrag van ruim € 279.000,- bijgedragen. Dit is een lichte stijging ten opzichte van 2019 en een opsteker in de periode waarin de musea van de stichting gesloten waren en de donateurs ons niet konden bezoeken. Zij zijn trouw gebleven in moeilijke tijden.

Anonieme giften en extra giften: In 2020 ontving Ecomare een bedrag van € 6.000,- aan extra giften en anonieme giften. Dit is fors lager dan in 2019 en dat heeft vooral te maken het feit dat er een groot gedeelte van het jaar geen bezoekers waren en er dus geen inkomsten waren uit onder andere de moneyspinners.

Bedrijfssponsoring: De inkomsten uit bedrijfssponsoring waren in 2020 met ruim € 9.000,- vergelijkbaar met 2019.

Fondsenwerving:  In 2020 is een aanvraag ingediend bij de BankGiro Loterij voor het project Museum Kaap Skil vernieuwt. Deze aanvraag is in maart 2021 toegekend. Aanvragen voor andere projecten zijn er niet gedaan.

Vooruitblik 2020
In de meerjarenstrategie is ruimte ingebouwd voor het behouden van donateurs. Ecomare heeft donateurs nodig om haar werk te kunnen blijven doen. Ecomare brengt je dichtbij de natuur van de kust en zee, laat je begrijpen dat die natuurlijke rijkdommen kwetsbaar zijn, en nodigt je uit bij te dragen aan de bescherming ervan. Voor 2020 is begroot € 285.000,- aan donateursinkomsten, € 7.000,- aan eenmalige giften en € 10.000,- aan sponsoring.  

5.3.2 Vrijwilligers 

De vrijwilligers van STM zijn absoluut onmisbaar. Zij worden gewaardeerd om hun belangeloze inzet en hun bijdrage aan een positieve ervaring voor elke bezoeker. In 2020 zijn er zeven nieuwe vrijwilligers aangesloten en hebben in totaal ruim 100 vrijwilligers zich ingezet op de verschillende locaties. Van vijf vrijwilligers is afscheid genomen. Het project rond de schelpencollectie van Ecomare is ook beëindigd.

Bij Ecomare hebben de educatief vrijwilligers in 2020 alleen in de eerste maanden suppoostactiviteiten uitgevoerd in het museum. Enkele vrijwilligers die de afdeling Dierverzorging ondersteunen met onder meer schoonmaakwerkzaamheden, konden heel beperkt aanwezig zijn. Ecomare is ook blij met haar vrijwilligers die het buitenterrein opruimen en zo vrijhouden van zwerfafval en onkruid.

De Oudheidkamer wordt sinds jaar en dag grotendeels door vrijwilligers gedragen. Hoewel het museum in 2020 gesloten was, zijn zij toch betrokken gebleven door het werk aan de collectie en de inrichting.   Ook bij Museum Kaap Skil zijn vele vrijwilligers actief zoals de duikers (als suppoost), visrokers, touwslagers, molenaars en verhalenvertellers in het openluchtmuseum. Zeer trots is STM op vrijwilliger Corry Bakker, die zich al heel veel jaren lang inzet voor de Oudheidkamer én Museum Kaap Skil. In april 2020 werd zij geëerd met een koninklijk lintje. De molenaars hebben ter ere van deze feestelijke gebeurtenis de molen laten draaien.