Warning: Constant DISALLOW_FILE_EDIT already defined in /var/www/vhosts/jaarverslag.texelsmuseum.nl/httpdocs/wp-content/themes/jaarverslag/functions.php on line 3
7. Overige gegevens - Jaarverslag Texels Museum 2020

7. Overige gegevens

7. Overige gegevens

7. Overige gegevens

7.1 Vaststelling

De Raad van Toezicht van Stichting Texels Museum heeft het jaarverslag en de jaarrekening 2020 vastgesteld op 25 juli 2021.

7.2 Gebeurtenissen na balansdatum

Als gevolg van de maatregelen rondom de uitbraak van het Covid-19 virus in Nederland zijn onze musea zowel
in 2020 als 2021 gedurende geruime tijd gesloten geweest. Sinds 15 december 2020 hebben wij geen bezoekers
meer mogen ontvangen. Per 15 mei 2021 is het buitenterrein van Ecomare opengesteld. Met ingang van 5 juni 2021
zijn alle musea weer open voor publiek, rekening houdend met de geldende maatregelen.
De inkomsten uit entreegelden zijn volledig weggevallen. Werknemers werden verplicht vanuit huis
te werken, met uitzondering van die functies die alleen vanuit de fysieke locatie uitgevoerd konden
worden, zoals dierverzorging en techniek.
De directie heeft stevige ingrepen gedaan door te snijden in de kosten, arbeidscontracten niet te verlengen
en investeringen uit te stellen.
Met ingang van 1 januari 2021 is door de Raad van Toezicht een nieuwe directeur/bestuurder benoemd.
Door persoonlijke omstandigheden is het dienstverband al in januari 2021 ontbonden. Het managementteam is door
de Raad van Toezicht aangesteld als 3-hoofdige directie, vooralsnog voor een periode van 6 maanden.

7.3  Controleverklaring

Bekijk en/of download hier de controleverklaring.