Warning: Constant DISALLOW_FILE_EDIT already defined in /var/www/vhosts/jaarverslag.texelsmuseum.nl/httpdocs/2019/wp-content/themes/jaarverslag/functions.php on line 3
5.1 Bezoekers – Zo veel mogelijk bezoekers… - Jaarverslag Texels Museum 2019

5.1 Bezoekers – Zo veel mogelijk bezoekers…

5.1 Bezoekers – Zo veel mogelijk bezoekers…

5.1 Bezoekers – Zo veel mogelijk bezoekers…

Uit Strategisch Plan 2016-2020:

We delen onze collecties, erfgoed en bijzonderheden wereldwijd met zo veel mogelijk bezoekers. Dit kunnen mensen zijn die fysiek een bezoek brengen, maar ook bezoekers van onze online media.

Het bereik wordt gemeten aan de hand van bezoekersaantallen, entree-, winkel- en restaurantopbrengsten, bezoekers en volgers van onze online media en het bereik van media-exposure.

 De bezoekersaantallen in de musea waren hoger dan in 2018 en op veel plaatsen ook hoger dan begroot. Hetzelfde geldt voor de entreeopbrengsten. De websites van de musea en locaties van STM werden in 2019 opnieuw beter bezocht en het aantal volgers op sociale media ontwikkelde zich positief. 

 

5.1.1 Online bezoekers en volgers en mediabereik

Uit Strategisch Plan 2016-2020:

 • We delen onze collecties, erfgoed en bijzonderheden wereldwijd met zo veel mogelijk bezoekers. Dit kunnen ook bezoekers van onze online media zijn.
 • In 2020 kunnen mensen een virtueel kijkje nemen in musea en staan delen van de collectie online.
 • Groeiend aantal internetbezoekers en deelnemers aan social media (kwantitatieve én kwalitatieve meetgegevens).
 • In 2016 nulmeting en plan voor internetmarketing met targets. Groeiend aantal bezoekers, +5%.

Resultaten
In 2019 is een begin gemaakt met het verder professionaliseren van de afdeling Communicatie, Marketing en Fondsenwerving. De formatie van de afdeling is herzien en het strategisch marketing- en communicatieplan voor de komende vier jaar is in concept gereed. Voor Ecomare, Museum Kaap Skil, Vuurtoren en Oudheidkamer zijn de visies herzien en zijn doelgroepen per locatie vastgesteld. Deze vormen het uitgangspunt voor het vastleggen en eventueel aanpassen van de betreffende huisstijlen.

Huisstijl
Op basis van de hernieuwde visie van Ecomare is het logo in een ander jasje gestoken. Het huisstijlhandboek is in concept gereed en zal in 2020 gefinaliseerd worden. In 2019 is een begin gemaakt met een vernieuwde huisstijl voor Museum Kaap Skil. Deze wordt in 2020 verder uitgewerkt. Voor de Vuurtoren en Oudheidkamer zal in 2020 gestart worden met het huisstijlhandboek.

De geldkist van de Wezenputten, een van de pronkstukken van Museum Kaap Skil

Ontsluiten collectie
In 2019 is vrijwel de volledige collectie van de Stichting ingevoerd in een nieuw collectieregistratiesysteem, TMS. Alle objecten zijn in deze database opgenomen, verdeeld in een categorie Natuurhistorisch en een categorie Cultuurhistorisch. Dit maakt het mogelijk om topstukken en deelcollecties vanaf 2020 ook online te presenteren. Met name voor Museum Kaap Skil werden in 2019 op sociale media al veel collectiestukken gedeeld met het publiek.

Websites
Ecomare had als doel voor 2019: 693.000 bezoeken op de website in totaal. Met 746.333 bezoeken ligt de site ruim boven de KPI-koers (108%). Dat geldt ook voor het aantal bezoeken via mobieltjes. Dat zit nog steeds fors in de lift, op maar liefst 161% van de KPI-koers. Dertig procent van de bezoekers bekijkt de Ecomare-site op een desktop-computer.

Museum Kaap Skil had als doel voor 2019: 62.480 bezoeken op de hele website. Met 78.601 bezoeken ligt de website op 120% van de KPI-koers. De bezoek-curve kent opmerkelijke pieken: de voorjaarsvakantie (facebook-advertentie en adwords-succes), de presentatie van de pronkbeker (social media en aandacht in de landelijke media) en de overige vakantieperiodes. Het grote merendeel van de bezoekers bezoekt de site met behulp van een mobiele telefoon. Er is een opmerkelijke groei van het directe verkeer naar de site (intikken webadres). Dit duidt op een toename van de naamsbekendheid van het museum.

De Oudheidkamer had als doel voor 2019: 10.000 bezoeken op de hele site. De site werd 12.132 keer bezocht. Dankzij een na-effect van de opening in de Kerstvakantie, de succesvolle lancering van de tentoonstelling over huisartsen en het toevoegen van Duitstalige en Engelstalige informatie en komt de site daarmee op 121% van de KPI-koers. Ook hier is dit succes vooral te danken aan een groei van het bezoek via mobiele telefoons.

De Vuurtoren had als doel voor 2019: 51.700 bezoeken voor de hele website. Met 54.785 bezoeken in het afgelopen jaar ligt het bezoek aan de site op een tevredenstellende 106% van de gewogen KPI-koers. Dit wordt mede veroorzaakt doordat de site nu in de toren zelf te raadplegen is op een groot touchscreen.

Facebook en Twitter
Alle accounts van de Stichting zijn in aantal volgers blijven groeien.

De dierverzorgers van Ecomare leverden een bijdrage aan diverse film- en persactiviteiten. Met hun prachtige opnamen van de dieren wist Ecomare via social media een groot publiek te bereiken.

Voor Museum Kaap Skil steeg het aantal volgers op Facebook van 2.242 naar 2.455 (9,5%), voor Ecomare van 15.959 naar 17.776 (11,4%), voor de Vuurtoren van 1.230 naar 1.394 (13,3%) en voor de Oudheidkamer van 78 naar 106 (35,9%).

Ook op Twitter is er groei gebleven. Het aantal volgers van Museum Kaap Skil is toegenomen van 870 naar 915 (5,1%), voor Ecomare van 4.784 naar 4.866 (1,7%). Voor de Vuurtoren en de Oudheidkamer zijn er geen actieve Twitteraccounts. Nieuw zijn de vier Instagram accounts, die vanaf de start allemaal een behoorlijk aantal volgers hebben getrokken. Voor Ecomare 3.543, voor Museum Kaap Skil 556, voor de Vuurtoren 669 en voor de Oudheidkamer 123 volgers (wat veel is in vergelijking met de 106 volgers op Facebook).

 

 

Mediabereik
Het aanbod op het eiland om andere activiteiten te doen blijft stijgen. STM moet blijven vernieuwen om mensen te trekken. Uit onderzoek blijkt ook dat het voor potentiële bezoekers belangrijk dat er iets nieuws te zien is bij de verschillende onderdelen van STM. Via de websites, social media, advertenties en free publicity worden bezoekers geworven. Er zijn in 2019 verschillende campagnes opgezet om bezoekers te genereren en mensen te informeren over activiteiten. Vooral voorafgaand aan de schoolvakanties zijn er onder andere extra acties via social media opgezet. Uit analyse blijkt dat de musea van STM flink in het nieuws zijn geweest, zowel nationaal als internationaal.

Free publicity
Over alle musea van STM is bijna wekelijks een pers- of nieuwsbericht te vinden in de lokale media (Texelse Courant, Texel Dit Weekend) en zeer regelmatig in de regionale pers (Noordhollands Dagblad en RTVNH). Op landelijke websites worden frequent nieuwsberichten overgenomen.

Media exposure Ecomare 2019

 • In 2019 zijn 799 artikelen (2018: 1.101) gepubliceerd met een verwijzing naar Ecomare (of gerelateerde zoekwoorden). Sinds het toevoegen van Ecomare-foto’s aan de Wikipedia-databank kunnen dit ook rechtenbeschrijvingen bij foto’s zijn zoals ‘Foto: Ecomare’.
 • Het bereik van al deze artikelen gezamenlijk was zeer groot, met ruim 552 miljoen lezers (2018: 118.868.841 lezers).
 • De meeste artikelen verschenen in lokale media: Texelse Courant en Texel-Plaza, gevolgd door de nationale nieuwssite Oozo.nl.
 • Belangrijkste onderwerpen waarover werd geschreven waren: reistips voor het eiland Texel (met name Duitstalig – waarbij opvallend was dat in de Duitstalige berichtgeving over de Pronkbeker bij Museum Kaap Skil en de blauwe karaf bij de Oudheidkamer, ook ‘Ecomare’ werd genoemd en beschreven), de video van een springende voshaai in de Noordzee, de vondst van een roggenei met een rogje er nog in, de opvang van albino zeehond Snow White, en de dood van zeehond Bram.
 • Artikelen met het meeste bereik: in februari een Amerikaans artikel de dode zeekoeten in de Noordzee met quote vanuit Ecomare (ABC-news: 14 miljoen lezers), in augustus een Engels artikel over ‘The Best Things to See and Do in Texel, the Netherlands’ (The Culture Trip: 10 miljoen lezers) en in oktober een artikel over de opvang van de albino zeehond Snow White (AD.nl: 9 miljoen lezers).
 • Internationale artikelen kwamen vooral uit Duitsland.

Media exposure Museum Kaap Skil 2019

 • In 2019 zijn 353 (2018: 354) artikelen gepubliceerd met een verwijzing naar Museum Kaap Skil (of de gerelateerde zoekwoorden).
 • Het bereik van al deze artikelen gezamenlijk was uitzonderlijk groot: 102.850.339 lezers (2018: 11.453.704 lezers).
 • Belangrijkste onderwerpen waren reistips voor Texel, de onthulling van de pronkbeker en de deelname aan de RAAK-stimuleringsprijs.
 • Artikelen met het meeste bereik: in maart de onthulling van de pronkbeker (nu.nl met 9 miljoen lezers), in augustus een Engelstalig artikel met reistips voor Texel (10 miljoen lezers), in oktober een Chinees artikel over schatten van de zeebodem (9 miljoen lezers).

Media exposure Oudheidkamer 2019

 •  In 2019 zijn 55 artikelen gepubliceerd met een verwijzing naar Oudheidkamer Texel (of de gerelateerde zoekwoorden).
 • Het bereik van al deze artikelen gezamenlijk was 731.238 lezers.
 • Belangrijkste onderwerpen: de blauwe karaf, de opening tentoonstelling ‘van chirurgijn tot dokter Waverijn’ en de open monumentendag.
 • Artikelen met het meeste bereik: de Open Monumentendag (131.000 lezers).

Media exposure Vuurtoren 2019

 •   In 2019 zijn 92 artikelen gepubliceerd met een verwijzing naar Vuurtoren Texel (of de gerelateerde zoekwoorden).
 •   Het bereik van al deze artikelen gezamenlijk was maar liefst 61.638.984 lezers.
 •   Belangrijkste onderwerpen: Texeltips of beschrijvingen van Texel.
 •   Artikelen met het meeste bereik: Het noemen van de vuurtoren in een artikel op NU.nl (8,36 miljoen lezers), de uitzending van Flirty Dancing bij de Vuurtoren (Telegraaf, 6,86 miljoen lezers) en een artikel over een geschrapte passage in het boek Turks Fruit (Volkskrant, 5 miljoen lezers).

Advertenties
Toeristen op het eiland zijn te bereiken via de traditionele mediakanalen. Het advertentiebudget van STM wordt daarom met name ingezet op Texel. In het hoogseizoen plaatsen we advertenties in de Vakantiekrant, Texel Dit Weekend, TexelNu, zetten we busreclame in en plaatsen we MUPI-posters op veelbezochte plekken. Verder verspreiden we wervingsfolders en posters bij logiesverstrekkers. Daarnaast promoten we onze musea en activiteiten natuurlijk ook steeds meer via digitale agenda’s, websites, social media en mobiele apps.