Warning: Constant DISALLOW_FILE_EDIT already defined in /var/www/vhosts/jaarverslag.texelsmuseum.nl/httpdocs/2019/wp-content/themes/jaarverslag/functions.php on line 3
5.3 Koesteren – Zodat men gaat koesteren/delen… - Jaarverslag Texels Museum 2019

5.3 Koesteren – Zodat men gaat koesteren/delen…

5.3 Koesteren – Zodat men gaat koesteren/delen…

5.3 Koesteren – Zodat men gaat koesteren/delen…

Uit Strategisch Plan 2016-2020:

Doordat mensen in beweging worden gebracht om hun bijdrage te leveren, groeit de financiële en maatschappelijke steun voor ons historisch erfgoed, onze natuur/onze natuurlijke omgeving en onze zeedierenopvang.

Of men de intentie heeft – na bezoek of deelname – musea van STM te steunen, wordt gemeten in het continu bezoekersonderzoek voor Ecomare en Museum Kaap Skil. Daarnaast is het aantal donateurs, vrienden, vrijwilligers en sponsors maatgevend om te bepalen of mensen en bedrijven ons daadwerkelijk gaan steunen. In 2019 is er een lichte daling ten opzichte van 2018 omdat er minder acties op touw zijn gezet.

 

5.3.1 Donateurs en sponsors

Inkomsten uit fondsenwerving
Binnen STM worden de zeehonden- en vogelopvang van Ecomare voor een belangrijk deel bekostigd door donaties. Ecomare is voor een heel klein deel afhankelijk van gemeentelijke subsidie: Een kleine subsidie is bestemd voor onder andere educatie voor Texelse scholen. Donateurs, sponsors en andere giften bepalen 10% van het STM-budget.

Donateurs
Donateurs bij Ecomare bestaan uit mensen die een opvangzeehond of een dier uit de vaste groep adopteren, vriendenbijdragen doen of een formulier voor een periodieke gift hebben afgegeven. Bij een periodieke gift legt een donateur zich vast om gedurende minimaal 5 jaar een vaste bijdrage te doen. Fiscaal heeft dit voordelen voor de donateur en voor Ecomare is het gunstig omdat de donateur zich verbindt voor langere tijd. Maandelijks krijgen de donateurs een digitale nieuwsbrief via de e-mail. In het voorjaar van 2019 is een mailing de deur uit gegaan om donateurs uit te nodigen voor de Donateursdagen. Dit wordt zeer gewaardeerd door donateurs en zal ook in 2020 herhaald worden. In het najaar is er een mailing per post verzonden met het papieren ‘Ecomare bericht’, een bedankbrief en een foto van de geadopteerde zeehond of bruinvis. Donateurs waarderen zeer dat wordt gemeld waaraan hun geld wordt besteed.

De molen van Museum Kaap Skil werkt ook met donateurs. Dit wordt geregeld door Stichting de Traanroeier.

Resultaten 2019
Inkomsten donaties: In 2019 zijn de inkomsten uit donaties licht gedaald ten opzichte van 2018. De reden hiervoor is dat er intern minder capaciteit beschikbaar was om acties op te zetten en op te volgen. Voor 2019 was € 276.000,- begroot aan inkomsten van de donateurs. Gerealiseerd is € 278.870,-.

Anonieme giften en extra giften: In 2019 ontving Ecomare een bedrag van € 18.444,- aan extra giften en anonieme giften.

Bedrijfssponsoring: De inkomsten uit bedrijfssponsoring in 2019 zijn € 10.417,-.

Fondsenwerving: In 2019 heeft STIFTexel een bijdrage van € 200.000,- geleverd voor het project ‘Museum Kaap Skil thuishaven voor de Palmhoutwrakcollectie’. Er was ook een aanvraag ingediend bij de BankGiroLoterij voor een vervolgstap in dit project, deze aanvraag is echter niet toegekend.

Vanuit de Vriendenloterij heeft Ecomare in 2019 € 2.653,- ontvangen.

Vooruitblik 2020
In de meerjarenstrategie is ruimte ingebouwd voor het behouden van donateurs. Ecomare heeft donateurs nodig om haar werk te kunnen blijven doen. Ecomare brengt je dichtbij de natuur van de kust en zee, laat je begrijpen dat die natuurlijke rijkdommen kwetsbaar zijn, en nodigt je uit bij te dragen aan de bescherming ervan. Voor 2020 is begroot € 285.000,- aan donateursinkomsten, € 7.000,- aan eenmalige giften en € 10.000,- aan sponsoring.  

 

5.3.3 Vrijwilligers 

De vrijwilligers van STM zijn absoluut onmisbaar geworden. Zij worden gewaardeerd om hun belangeloze inzet en hun bijdrage aan een positieve ervaring voor elke bezoeker. In 2019 zijn er vijf nieuwe vrijwilligers aangesloten en hebben in totaal ruim 100 vrijwilligers zich ingezet op de verschillende locaties. Van vier vrijwilligers is afscheid genomen. 

 

De Oudheidkamer wordt sinds jaar en dag grotendeels door vrijwilligers gedragen. Ook bij Museum Kaap Skil zijn vele vrijwilligers actief zoals de duikers (als suppoost), visrokers, touwslagers, molenaars en verhalenvertellers in het openluchtmuseum. Een van de vrijwilligers slaagde in 2019 voor het Molenaarsexamen en mag zich nu ook erkend molenaar noemen.

Traanroeier-vrijwilliger Hans slaagde in 2019 voor het Molenaarsexamen

Bij Ecomare hebben vrijwilligers in 2019 een flink aantal suppoostactiviteiten uitgevoerd in het museum. Enkele vrijwilligers ondersteunden de afdeling dierverzorging met onder meer schoonmaakwerkzaamheden en het transport van zeehonden. Dagelijks zijn er vrijwilligers die het buitenterrein van Ecomare opruimen. Dit is mede belangrijk vanwege het gevaar dat zwerfafval vormt voor de bruinvissen. Vanaf eind 2018 ondersteunt een groepje vrijwilligers de conservator van Ecomare met het in kaart brengen van de omvangrijke schelpencollectie geschonken door de heer De Wolf.

De vrijwilligers van de Oudheidkamer