Warning: Constant DISALLOW_FILE_EDIT already defined in /var/www/vhosts/jaarverslag.texelsmuseum.nl/httpdocs/2019/wp-content/themes/jaarverslag/functions.php on line 3
4.2 Organisatie - Jaarverslag Texels Museum 2019

4.2 Organisatie

4.2 Organisatie

4.2 Organisatie

Doel strategisch plan 2015:
In 2020 is STM een krachtige speler en een efficiënt en effectief werkende organisatie. Andere organisaties zoeken aansluiting bij STM.

 

4.2.1 Structuur en strategie

Het bedrijfsbreed werken door de afdelingen Financiën & Administratie, Techniek, Communicatie en Tentoonstellingen & Educatie is in 2019 verder doorgevoerd. Dit bracht echter ook knelpunten in de werkwijze aan het licht. Tegelijkertijd is daarom in 2019 door het MT onderzocht welke organisatiestructuur het best bij STM past. Als gevolg van andere veranderingen in de organisatie is dit traject pas in 2020 tot afronding gekomen.

Het huidige strategisch plan van STM loopt in 2020 af. Daarom is in 2019 al een start gemaakt met het opnieuw formuleren van de missie en visie van de Stichting. Dit is voorafgegaan door visieontwikkeling voor de afzonderlijke musea en locaties: voor Ecomare, Museum Kaap Skil, de Oudheidkamer en de Vuurtoren is in 2019 een nieuw visiedocument geschreven.

 

4.2.2 Risicobeheersing

Tijdens de jaarlijkse interim-controle onderzoekt de externe accountant de administratieve organisatie en geeft in de management letter aanbevelingen voor het verbeteren van de interne controle. In de periode van waarnemend directeurschap door twee managers is extra aandacht besteed aan zorgvuldigheid rondom de tekenbevoegdheid. Eind 2017 is in samenwerking met de preventiemedewerker een bedrijfsbrede RI&E uitgevoerd, op basis waarvan een gedegen plan van aanpak is ontwikkeld. Dit plan is besproken met het managementteam en een deel van de maatregelen uit dit plan van aanpak is in 2018 al doorgevoerd. Dit is in 2019 voortgezet. Een van de aanpassingen was het plaatsen van een hekwerk rondom het lage zeehondenbassin, dat de veiligheid van de bezoekers ten goede komt. Op arbo-gebied zijn de werkplekken voor verschillende medewerkers verbeterd door middel van hoog-laagbureaus en vervangende bureaustoelen.

De enkele zeewaterleiding tussen de Noordzee en Ecomare is van levensbelang voor de dieren en een kwetsbaar punt in de bedrijfsvoering. Met een tweede zeewaterleiding wordt het risico van uitval drastisch verminderd. Het vergunningstraject hiervoor is in 2019 gestart.

 

4.2.3 Klachtenregeling

Stichting Texels Museum kent een procedure voor het omgaan met klachten van bezoekers, donateurs en andere belanghebbenden. Een korte klachtenregeling is op de websites te vinden. Alle klachten en opmerkingen worden geregistreerd bij het directiesecretariaat. Ook klachten via sociale media worden beantwoord en geregistreerd.

In 2019 ontvingen wij vier formele klachten, waarvan twee via Facebook. Tweemaal betrof het bezoekers die zich onvriendelijk behandeld voelden door een medewerker van de Stichting. Een klacht werd ingediend naar aanleiding van een val in het museum. Op de klachten is adequaat gereageerd. 

 

4.2.4 Samenwerkingsverbanden

STM wil een interessante en sterke partner zijn voor anderen (museumnetwerk). In de toekomst hopen we dat meer musea en organisaties op Texel aansluiting bij ons zoeken. Het verder professionaliseren van het facilitair bedrijf is hiervoor een voorwaarde. Met veel partijen wordt al doorlopend samengewerkt; deze samenwerkingen zijn van grote waarde. Een aantal samenwerkingsverbanden uit 2019:

 • Met de Provincie Noord-Holland wordt intensief samengewerkt in het project ‘Palmhoutwrak’.
 • Medewerkers van Ecomare en het NIOZ hebben samen onderzoek gedaan naar mogelijkheden om de waterkwaliteit in het zeeaquarium te verbeteren.
 • In samenwerking met het Nationaal Park wordt jaarlijks een trainingsdag georganiseerd voor gastheren en gidsen.
 • Met Staatsbosbeheer wordt intensief samengewerkt bij het aanbieden van excursies in de Texelse natuur.
 • Ecomare speelt een prominente rol in het overleg over een nieuw Zeehondenakkoord, samen met de overheid en de andere opvangcentra in Nederland.
 • STM is lid van het Texels Ondernemers Platform TOP, waar ook logiesverstrekkers zijn aangesloten (ambassadeurs!).
 • De doorlopende samenwerking binnen de Stichting Nederlandse Natuurhistorische Collecties (SNNC).

 

Bijzondere samenwerkingen

 • In maart 2019 strandde een levende bruinvis bij Paal 9. Dierverzorgers van Ecomare haalden het dier op. Na onderzoek door de dierenarts is het dier in samenwerking met de KNRM uitgezet nabij de Razende Bol.
 • Een opgedoken messing kookketel uit het wrak van de Pieter Anthony (het Schervenwrak) heeft een plek gekregen in De Grote Suriname-tentoonstelling in de Nieuwe Kerk. De tentoonstelling, die van 5 oktober 2019 tot 2 februari 2020 te zien was, gaat over de cultuurgeschiedenis van Suriname, van de oudste nederzettingen tot nu.

 • VVV Texel wil een optimaliseringsslag maken in het fysiek en digitaal informeren van de Texelbezoeker. Sinds 16 september is een toeristisch informatiepunt ingericht in Museum Kaap Skil. Met als doel te onderzoeken waar de informatiebehoefte van de gast anno nu ligt en om een nog groter informatiebereik te creëren in de nabije toekomst.

 4.2.5 MVO-beleid

Duurzaamheid is meer dan energiebesparing. STM neemt invulling van haar maatschappelijke taak ook serieus. Door het aanbieden van stageplaatsen en vrijwilligerswerk, samenwerking met de reclassering en met een sociale werkplaats. Maar ook samenwerking met Stichting de Traanroeier, Duikclub Texel en de dorpscommissie van Oudeschild. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een belangrijk onderdeel in de Green Key-keuring. 

Vanuit het Strategisch Plan en onze missie proberen we zo duurzaam mogelijk te werken. Ecomare heeft al jaren het gouden Green Key-keurmerk, dit wordt tweejaarlijks getoetst. In 2019 is ook voor Museum Kaap Skil de gouden Green Key behaald. Een mooie stap in het duurzaam ondernemen binnen STM.

Het duurzaam ondernemen uit zich binnen STM in:

 •               Een groene energieleverancier: Engie (collectief EnergyProof);
 •               Energiegebruik beperken (led-lampen);
 •               Watergebruik beperken;
 •               Warmte-koudeopslag bij Ecomare en bij Museum Kaap Skil;
 •               Afval scheiden: ook in de musea heel nadrukkelijk;
 •               Aanbod in winkels en restaurants zo duurzaam mogelijk;
 •               De inkoop van veel lokale producten;
 •               Inkoop van groene schoonmaakmiddelen en dergelijke;
 •               Bewustzijn bij medewerkers vergroten;
 •               Een elektrische auto en een elektrische fiets voor personeel;
 •               Fietsenplan voor woon-werkverkeer.

Het winkelaanbod bij Ecomare is in 2019 nog duurzamer geworden. Door de inkoop van kinder-t-shirts van biologisch katoen, en een productenlijn gemaakt van duurzaam bamboe. Van dit materiaal is een eigen lijn aan kinderservies ontworpen. Ook een aantal producten van kleinschalige lokale bedrijfjes zijn opgenomen in het assortiment. In het restaurant is het aantal vegetarische producten verder uitgebreid.

Maar ook bij het maken van tentoonstellingen is er aandacht voor duurzaamheid. Voor de tentoonstelling Schip in Zicht bij Museum Kaap Skil zijn bijvoorbeeld veel oude onderdelen behouden en verbeterd en materialen hergebruikt.