Warning: Constant DISALLOW_FILE_EDIT already defined in /var/www/vhosts/jaarverslag.texelsmuseum.nl/httpdocs/2019/wp-content/themes/jaarverslag/functions.php on line 3
7. Overige gegevens - Jaarverslag Texels Museum 2019

7. Overige gegevens

7. Overige gegevens

7. Overige gegevens

 

7.1 Vaststelling

De Raad van Toezicht van Stichting Texels Museum heeft het jaarverslag en de jaarrekening 2019 vastgesteld op 29 juli 2020.

7.2 Gebeurtenissen na balansdatum

Als gevolg van de maatregelen rondom de uitbraak van het COVID-19 virus in Nederland zijn onze musea met ingang van 13 maart 2020 gesloten. De inkomsten uit entreegelden zijn volledig weggevallen. Werknemers werden verplicht vanuit huis te werken, met uitzondering van  die functies die alleen vanuit de fysieke locatie uitgevoerd konden worden, zoals dierverzorging en techniek.

De directie heeft stevige ingrepen gedaan door te snijden in de kosten, arbeidscontracten niet te verlengen en investeringen en uitgaven uit te stellen. Tevens is de financierings- en bekostigingsstructuur nader onder de loep genomen. Met de huisbankier zijn gesprekken gaande over de aanpassing van de financiering ten behoeve van het verkrijgen van de benodigde middelen om weer op een aanvaardbaar investeringsniveau te komen.

7.3  Controleverklaring

Bekijk en/of download hier de controleverklaring.