Warning: Constant DISALLOW_FILE_EDIT already defined in /var/www/vhosts/jaarverslag.texelsmuseum.nl/httpdocs/2019/wp-content/themes/jaarverslag/functions.php on line 3
Stichting Texels Museum Jaarverslag & Jaarrekening 2019 - Jaarverslag Texels Museum 2019

Stichting Texels Museum Jaarverslag & Jaarrekening 2019

Home

Stichting Texels Museum Jaarverslag & Jaarrekening 2019

Dit jaarverslag bevat het financiële verslag en een beschrijving van de activiteiten van Stichting Texels Museum (STM) van 2019. De stichting is notarieel opgericht op 1 januari 1957 en is gevestigd te Texel, Ruijslaan 92, 1796 AZ te De Koog. De stichting bestaat uit Ecomare, Vuurtoren Texel, Museum Kaap Skil en de Oudheidkamer. De stichting voldoet aan de kwaliteitscriteria van het CBF en bezit de Erkenning voor goede doelen in Nederland. Ook onderschrijft STM de Governance Code Cultuur en leeft zij de ‘Regeling Beloning Directeuren van Goede Doelen’ na.


Woord vooraf

Het jaar 2019 was voor STM een jaar van stijgende lijnen. We ontvingen meer bezoekers dan verwacht, openden prachtige tentoonstellingen en kregen de organisatie beter op orde. Het vooruitzicht voor 2020 was dan ook zeer positief. Het jaarverslag over 2019 is grotendeels samengesteld in een bijzondere tijd. Een tijd waarin de musea van STM gesloten waren vanwege COVID-19. Waarin plannen maken in een heel ander daglicht kwam te staan en waarin dromen drastisch moesten worden herzien. Desondanks hebben we samen hard doorgewerkt. Inmiddels mogen we weer bezoekers ontvangen.

De directie heeft stevige ingrepen gedaan door te snijden in de kosten, arbeidscontracten niet te verlengen, investeringen en uitgaven uit te stellen. Tevens is gebruik gemaakt van de loon compensatie regelingen van de rijksoverheid (NOW regeling). Al deze maatregelen samen hebben ervoor gezorgd dat organisatie voldoende liquiditeit middelen heeft en voldoende solvabel is om het verlies in kader van de maatregelen t.a.v. COVID-19 op te vangen en daarom komt de continuïteit vooralsnog niet in gevaar. Echter heeft de Stichting wel aanvullende middelen nodig om weer op een aanvaardbaar investeringsniveau te kunnen komen.

Hoogtepunten van 2019

Januari: Vuurtoren van binnen fris geschilderd

Maart: Onthulling van de pronkbeker in het Rijksmuseum

April: Opening tentoonstelling Dokters op Texel in de Oudheidkamer

April: Aankomst drie gewone zeehonden uit Odense Zoo, Denemarken

Juni: SEA-tentoonstellingen bij Ecomare en Museum Kaap Skil

Juli: Een dode dwergvinvis spoelt aan op Texel

Augustus: Een volle opvang bij Ecomare, met 14 jonge zeehonden

September: Open Monumentendag bij de Oudheidkamer, Museum Kaap Skil en de Vuurtoren

Oktober: Albinozeehond Snow White in de opvang

Oktober: Museum Kaap Skil finalist voor Raak Stimuleringsprijs

November: Opening Tentoonstelling Kinderen uit de Gouden Eeuw bij Museum Kaap Skil

December: Opening tentoonstelling Schip in Zicht bij Museum Kaap Skil

Jaarverslag 2019