4.4 Overige gegevens

4.4 Overige gegevens

4.4 Overige gegevens

4.4.1 Vaststelling

De Raad van Toezicht van Stichting Texels Museum heeft het jaarverslag en de jaarrekening 2018 vastgesteld op 28 juni 2019.


Gebeurtenissen na balansdatum

Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan.

 

4.4.2 Controleverklaring

Bekijk en/of download hier de controleverklaring.