4. Resultaten 2018

4. Resultaten 2018

4. Resultaten 2018

Hieronder een samenvatting van de belangrijkste resultaten voor de gehele stichting. De cijfermatige onderbouwing is terug te lezen in de jaarrekening. Vervolgens wordt per museum beschreven wat de resultaten zijn voor 2017 en de verwachting voor 2018.