3.3 Koesteren

3.3 Koesteren

3.3 Koesteren

Uit Strategisch Plan 2016-2020:

Doordat mensen in beweging worden gebracht om hun bijdrage te leveren, groeit de financiële en maatschappelijke steun voor ons historisch erfgoed, onze natuur/onze natuurlijke omgeving en onze zeedierenopvang.

Of men de intentie heeft – na bezoek of deelname – musea van STM te steunen, wordt gemeten in het continu bezoekersonderzoek voor Ecomare en Kaap Skil. Daarnaast is het aantal donateurs, vrienden, vrijwilligers en sponsors maatgevend om te bepalen of mensen en bedrijven ons daadwerkelijk gaan steunen.

 

3.3.1 Bereidheid tot steunen

Met de stelling dat een bezoek aan Ecomare in 2018 heeft bijgedragen aan de bewustwording van de kwetsbaarheid van het gebied en de wens het te willen koesteren is een ruime meerderheid (69%) het eens tot zeer eens.

Op de vraag of mensen Ecomare willen steunen, bijvoorbeeld door donateur te worden, geeft 25% aan wel tot zeker wel (ten opzichte van 21% in 2017). 42% zegt misschien en 34% geeft aan dit niet te zullen doen.

 

3.3.2 Donateurs en sponsors

Inkomsten uit fondsenwerving
Binnen STM worden de zeehonden- en vogelopvang van Ecomare voor een belangrijk deel bekostigd door donaties. Ecomare is voor een heel klein deel afhankelijk van gemeentelijke subsidie; een kleine subsidie is bestemd voor onder andere educatie voor Texelse scholen. Donateurs, sponsors en andere giften bepalen 10% van het STM-budget.

Donateurs
Donateurs bij Ecomare bestaan uit mensen die een opvangzeehond of een dier uit de vaste groep adopteren, vriendenbijdragen doen of een formulier voor een periodieke gift hebben afgegeven. Bij een periodieke gift legt een donateur zich vast om gedurende minimaal 5 jaar een vaste bijdrage te doen. Fiscaal heeft dit voordelen voor de donateur en voor Ecomare is het gunstig omdat de donateur zich verbindt voor langere tijd.

Resultaten 2018

  • Inkomsten donaties: In 2018 zijn de inkomsten uit donaties gestegen ten opzichte van 2017. Ook het aantal donateurs is toegenomen. Voor 2018 was € 275.000,- begroot aan inkomsten van de donateurs. Gerealiseerd is € 286.000,-.
  • Incidentele giften: Aan grote giften is in 2018 € 4.800,- binnengekomen.
  • Bedrijfssponsoring: De inkomsten uit bedrijfssponsoring in 2018 zijn € 7.800,-.


Fondsenwerving

  • Het Waddenfonds heeft in februari 2018 voor twee grote projecten van Stichting Texels Museum een bijdrage toegekend van € 500.000,- per project. Het betreft het project ‘Museum Kaap Skil: thuishaven voor Palmhoutwrakcollectie’ en voor Ecomare ‘Waddenzee Werelderfgoed Experience’.
  • Vanuit de Vriendenloterij heeft Ecomare in 2018 € 2.800,- ontvangen.

 

Vooruitblik 2019
In de meerjarenstrategie is ruimte ingebouwd voor het behouden van donateurs. Ecomare heeft donateurs nodig om haar werk te kunnen blijven doen: namelijk dieren opvangen en mensen vertellen over hoe mooi deze dieren en hun habitat zijn. En hoe belangrijk het is dat we zuinig met de natuur omgaan.

Voor 2019 is begroot € 283.000,- aan donateursinkomsten, € 18.000,- eenmalige giften en € 10.000,- sponsoring.

 

3.3.3 Vrijwilligers

De vrijwilligers van STM zijn absoluut onmisbaar geworden. Zij worden gewaardeerd om hun belangeloze inzet en hun bijdrage aan een positieve ervaring voor elke bezoeker.

In 2018 zijn er 9 nieuwe vrijwilligers aangesloten en hebben in totaal ruim 100 vrijwilligers zich ingezet op de verschillende locaties. Van 3 vrijwilligers is afscheid genomen. De Oudheidkamer wordt sinds jaar en dag grotendeels door vrijwilligers gedragen. Ook bij Museum Kaap Skil zijn vele vrijwilligers actief zoals de duikers (als suppoost), visrokers, touwslagers, molenaars en verhalenvertellers in het openluchtmuseum. Een van de vrijwilligers knapte een ‘fuikenbootje’ prachtig op; dit werd feestelijk te water gelaten. Sinds de zomer van 2018 brengen vrijwilligers wekelijks zeemansliederen ten gehore in het restaurant van Museum Kaap Skil.

Bij Ecomare hebben vrijwilligers in 2019 een flink aantal suppoostactiviteiten uitgevoerd in het museum. Enkele vrijwilligers ondersteunden de afdeling dierverzorging met onder meer schoonmaakwerkzaamheden en het transport van zeehonden. Dagelijks zijn er vrijwilligers die het buitenterrein van Ecomare opruimen. Dit is mede belangrijk vanwege het gevaar dat zwerfafval vormt voor de bruinvissen. Vanaf eind 2018 ondersteunt een groepje vrijwilligers de conservator van Ecomare met het in kaart brengen van een omvangrijke schelpencollectie.