4.4 Overige gegevens

4.4 Overige gegevens

4.4 Overige gegevens

4.4.1 Vaststelling

De Raad van Toezicht van Stichting Texels Museum heeft het jaarverslag en de jaarrekening 2017 vastgesteld op 15 juni 2018.


Gebeurtenissen na balansdatum

Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan.

 

4.4.2 Controleverklaring

Bekijk en/of download hier de controleverklaring.