Warning: Constant DISALLOW_FILE_EDIT already defined in /var/www/vhosts/jaarverslag.texelsmuseum.nl/httpdocs/2017/wp-content/themes/jaarverslag/functions.php on line 3
3.1 Bezoekers - Jaarverslag Texels Museum 2017

3.1 Bezoekers

3.1 Bezoekers

3.1 Bezoekers

Uit Strategisch Plan 2016-2020:

We delen onze collecties, erfgoed en bijzonderheden wereldwijd met zo veel mogelijk bezoekers. Dit kunnen mensen zijn die fysiek een bezoek brengen, maar ook bezoekers van onze online media.

Het bereik wordt gemeten aan de hand van bezoekersaantallen, entree-, winkel- en restaurantopbrengsten, bezoekers en volgers van onze online media en het bereik van media-exposure. We zien over bijna de gehele linie dat we beter hebben gepresteerd dan begroot en dan voorzien in de Meerjarenbegroting van het Strategisch Plan 2016-2020.

Daar waar sprake is van (een tijdelijke) daling als in het geval van de website van Ecomare, is dit te verklaren door vernieuwingen en keuzes daarbinnen.

 

3.1.1 Entreeopbrengsten – boven begroot

In 2017 zijn de entreeopbrengsten gestegen naar € 3.360.000,-. Net als de bezoekersaantallen laten ook de opbrengsten een stijgende lijn zien.

 

Jaar 2013 2014 2015 2016 2017
Entreeopbrengst (€) 2.843.000 3.051.000 3.142.000 3.278.000 3.360.000


Vooruitblik 2018
Doordat alleen bij Ecomare de entreeprijzen zijn geïndexeerd en we ook verwachten minder bezoekers te trekken in 2018, begroten we € 3.331.000,- aan entreeopbrengsten. Minder dan behaald in 2017.

 

3.1.2 Aantallen bezoekers – boven begroot

In 2017 werden alle locaties – behalve Kaap Skil – beter bezocht dan begroot en beter dan in het ‘topjaar’ 2016 (met de presentatie van de unieke 17e-eeuwse jurk). Met 8.300 bezoekers meer dan begroot werd 2016 haast geëvenaard. Het aantal bezoekers fluctueert jaarlijks als gevolg van vakantiespreiding. Al met al zien we een prachtige stijgende lijn, met een piek in 2016. Kaap Skil blijft in 2017 met bijna 59.000 bezoekers iets achter ten opzichte van de begroting/prognose van 60.000. Opvallend is dat de musea werken als communicerende vaten: met relatief mooi weer is het vaker druk op de Vuurtoren. Met slechter weer bezoekt men Kaap Skil, de Oudheidkamer en Ecomare.

 

Aantal bezoekers 2013 2014 2015 2016 2017 2018 begroot
Ecomare 263.453 263.469 270.637 263.326 269.671 265.000
Kaap Skil 56.777 60.809 58.511 69.951 58.940 60.000
Oudheidkamer 4.679 5.771 6.498 4.800 6.796 6.000
Vuurtoren 103.985 107.142 109.123 111.389 112.922 110.000
Totaal 428.894 437.191 444.769 449.446 448.329 441.000


Vooruitblik 2018
In 2018 hopen we dat het totale bezoekersaantal gelijk blijft maar begroten we minder bezoekers als gevolg van een meer ongunstige vakantiespreiding. We gaan uit van 265.000 bezoekers voor Ecomare. We verwachten in 2019 een grote nieuwe expositie in Ecomare te kunnen presenteren dankzij gelden van het Waddenfonds. Kaap Skil zal ongeveer gelijk blijven in 2018. De Vuurtoren zal stabiliseren en bij de Oudheidkamer zal er een kleine daling zijn, omdat deze een maand later opent als gevolg van grootscheepse restauratiewerkzaamheden. Wel verwachten we dat de expositie over merklappen hoge ogen zal gooien.

 

3.1.3 Brutowinst restaurants en winkels


We zien dat de gerealiseerde brutowinst van de winkels in 2017 achterblijft (-24 k) terwijl de brutowinst van de restaurants fors meer is (+24 k) ten opzichte van de begroting. De restaurants van zowel Ecomare als Kaap Skil zitten stevig in de lift. Bij Ecomare wordt de teruggang in de winkel veroorzaakt door een forse daling van de verkoop van textiel. Dit kan een trend zijn, of ons aanbod voldoet niet meer. De winkelomzet van de Vuurtoren verdubbelde bijna in 2017 ten opzichte van 2016.

Vooruitblik 2018
De begroting 2018 is conservatief, maar wel realistisch ingezet. De verwachte opbrengst van de restaurants is een brutowinst van € 405.000,- (versus € 399.000,- gerealiseerd in 2017) en van de winkels is de verwachte brutowinst € 205.000,- (gelijk aan de gerealiseerde brutowinst van € 205.000,- in 2017). De Ecomare-winkel wordt iets aangepakt in verband met verouderde inventaris.

 

3.1.4 Online bezoekers en volgers en mediabereik: groei

Uit Strategisch Plan 2016-2020:

 • We delen onze collecties, erfgoed en bijzonderheden wereldwijd met zo veel mogelijk bezoekers. Dit kunnen ook bezoekers van onze online media zijn.
 • In 2020 kunnen mensen een virtueel kijkje nemen in musea en staan delen van de collectie online.
 • Groeiend aantal internetbezoekers en deelnemers aan social media (kwantitatieve én kwalitatieve meetgegevens).
 • In 2016 nulmeting en plan voor internetmarketing met targets. Groeiend aantal bezoekers, +5%.

 

Resultaten

In 2016 en 2017 zijn alle websites vernieuwd. Die van Kaap Skil wordt opgeleverd in 2018. Vanaf 2016 hebben nulmetingen plaatsgevonden om de gegevens beter in perspectief te kunnen zetten, betere kwalitatieve meetgegevens te vergaren en omdat er keuzes zijn gemaakt (zoals bij Ecomare) om bepaalde activiteiten op de websites niet meer te doen (zoals de encyclopedie). Wat betreft social media zien we een mooie stijgende lijn. Wat betreft de digitalisering van collecties kan vermeld worden dat grote delen in 2017 gedigitaliseerd zijn waardoor we kunnen gaan bepalen welke items online ontsloten kunnen worden voor het (grote) publiek.


Websites

Ecomare.nl is in 2017 – vlak voor het hoogseizoen – compleet vernieuwd. Dat betekent dat zoekmachines de site weer opnieuw moeten vinden met als gevolg een tijdelijke daling van het aantal bezoekers op de websites. Daarnaast is de encyclopedie nu van de site af. De bezoekers komen nu wel gerichter op de site; we sturen ze bewuster door naar o.a. het bezoek-gedeelte van de site. Van de 568.436 bezoekers komen 445.337 bezoekers op de ‘bezoek-pagina’ terecht. Het bezoek aan de Ecomare-site via mobieltjes is licht gestegen ten opzichte van 2016: 313.747 tegen 310.966 sessies.

Kaapskil.nl: Het bezoek aan deze website kwam in 2017 op 44.586. Dat is veel minder dan in 2016 toen de jurk ‘viraal ging’ en enorm veel digitale bezoekers trok. Ten opzichte van 2015 zijn er echter ruim 15.000 (53%) meer websitebezoekers geweest.

Vuurtoren.nl: De website van de Vuurtoren is begin 2016 geheel vernieuwd. In 2017 trok de Vuurtorensite 43.082 bezoekers.

Oudheidkamertexel.nl: De fraaie website van de Oudheidkamer werd in 2017 7.331 keer bezocht. Een flinke stijging ten opzichte van de 6.465 bezoeken in 2016.

Texelsmuseum.nl: Doel van deze website is het informeren van stakeholders en samenwerkingspartners over wat de stichting doet en de resultaten.

Vooruitblik 2018
We verwachten over de gehele linie een gerichtere groei. Mede dankzij betere websites en de bepaling van doelconversies worden de sites nu gerichter ingezet.

Facebook en Twitter
In 2017 is hard gewerkt om het aantal volgers op Facebook en Twitter te verhogen. Voor Kaap Skil steeg het aantal volgers op Facebook van 1.550 naar 2.133, voor Ecomare van 10.903 naar 14.736, voor de Vuurtoren van 840 naar 1.109 en voor de Oudheidkamer van 0 naar 41. Ook op Twitter wist men STM te vinden. Het aantal volgers van Kaap Skil is toegenomen van 648 naar 805, voor Ecomare van 4.540 naar 4.774.

 

Mediabereik

Free publicity
Over alle musea van STM is bijna wekelijks een pers- of nieuwsbericht te vinden in de lokale media (Texelse Courant, Texel dit Weekend) en zeer regelmatig in de regionale pers (Noordhollands Dagblad en RTVNH). Op landelijke websites worden frequent nieuwsberichten overgenomen. Verder haalden we in 2017 de landelijke media (kranten en televisie) met de berging van de vinvis, de papegaaiduiker, de kaftan en de bottencollectie van walvisfanaten Adrie en Ineke Vonk.


Media exposure Ecomare 2017

 • In 2017 zijn 1.231 artikelen gepubliceerd met een verwijzing naar Ecomare (of gerelateerde zoekwoorden).
 • Het bereik van al deze artikelen gezamenlijk was 234.190.715 lezers.
 • Belangrijkste onderwerpen: reistips voor Texel (internationaal), de opvang van de papegaaiduiker en de aangespoelde dode vinvis.
 • Artikelen met het grootste bereik: in juni een Duits artikel met reistips (9 miljoen lezers), in juli artikelen over de papegaaiduiker (o.a. Nu.nl en NOS met ieder 3 miljoen lezers en Telegraaf en AD met ieder 2 miljoen lezers) en in augustus artikelen over de vinvis (o.a. Nu.nl met 3 miljoen lezers, RTL nieuws en NOS met ieder 2 miljoen lezers en Telegraaf met 2 miljoen lezers).

In 2016 werden 1.670 berichten geschreven met een verwijzing naar Ecomare. Deze hadden een bereik van 888.169.247 lezers. Dit werd met name veroorzaakt door de stranding van de levende potvissen.


Media exposure Kaap Skil 2017

 • In 2017 zijn 256 artikelen gepubliceerd met een verwijzing naar Museum Kaap Skil (of de gerelateerde zoekwoorden).
 • Het bereik van al deze artikelen gezamenlijk was 90.492.541 lezers.
 • Belangrijkste onderwerpen: de vondst van het ezelshoofd, het winnen van de BankGiroLoterij molenprijs, de presentatie van het Lahore-tapijt, de vondst van een naambord van een Pruisisch schip en (vooral internationaal) de unieke vondsten uit het Palmhoutwrak.
 • Artikelen met het meeste bereik: in januari een artikel op Yahoo News over het Lahore-tapijt (bereik 36 miljoen) en in september een artikel over de vondst van het Palmhoutwrak in The New Yorker (bereik 8 miljoen).


Advertenties
Toeristen op het eiland zijn te bereiken via de traditionele mediakanalen. Het advertentiebudget van STM wordt daarom met name ingezet op Texel. In het hoogseizoen plaatsen we advertenties in de Vakantiekrant, Texel Dit Weekend, TexelNu, maken we busreclame en plaatsen we MUPI-posters op veel bezochte plekken. Verder verspreiden we wervingsfolders en posters bij logiesverstrekkers. Daarnaast promoten we onze musea en activiteiten natuurlijk ook steeds meer via digitale agenda’s, websites, social media en mobiele apps.