Stichting Texels Museum Jaarverslag & Jaarrekening 2020

Home

Stichting Texels Museum Jaarverslag & Jaarrekening 2020

Dit jaarverslag bevat het financiële verslag en een beschrijving van de activiteiten van Stichting Texels Museum (STM) van 2020. De stichting is notarieel opgericht op 1 januari 1957 en is gevestigd te Texel, Ruijslaan 92, 1796 AZ te De Koog. De stichting bestaat uit Ecomare, Vuurtoren Texel, Museum Kaap Skil en de Oudheidkamer. De stichting voldoet aan de kwaliteitscriteria van het CBF en bezit de Erkenning voor goede doelen in Nederland. Ook onderschrijft STM de Governance Code Cultuur en leeft zij de ‘Regeling Beloning Directeuren van Goede Doelen’ na.

Ecomare, Museum Kaap Skil, Vuurtoren Texel en de Oudheidkamer werken samen onder de vlag van Stichting Texels Museum. De vier musea hebben elk een eigen identiteit, doelstelling en collectieprofiel, maar vinden elkaar in een facilitaire organisatie met één directieteam en gezamenlijke begroting: samen sterk. In 2021 is de nieuwe missie vastgesteld: ‘Wij verbinden mensen met natuur en cultuur om samen een mooiere wereld te maken’. In de zomer van 2021 verschijnt ook het nieuwe gezamenlijke collectieplan. Alle musea hanteren dezelfde (inter)nationale regels voor goed collectiebeheer en -behoud. Omdat de collecties per museum geregistreerd zijn met  ieder een eigen collectieprofiel met bijbehorende uitgangspunten, worden de collecties per museum omschreven. Zo ook de doelstellingen en activiteiten.


Woord vooraf

Het vooruitzicht voor 2020 was in de eerste maanden van het jaar zeer positief. Het liep echter anders: 2020 werd een jaar waarin de musea van STM meermalen gesloten waren vanwege COVID-19. Waarin plannen maken in een heel ander daglicht kwam te staan en waarin dromen drastisch moesten worden herzien.

De directie heeft stevige ingrepen gedaan door te snijden in de kosten, arbeidscontracten niet te verlengen, investeringen en uitgaven uit te stellen. Tevens is gebruik gemaakt van de looncompensatieregelingen van de rijksoverheid (NOW regeling). Al deze maatregelen samen hebben ervoor gezorgd dat organisatie voldoende liquide middelen heeft en voldoende solvabel is om het verlies in kader van de maatregelen t.a.v. COVID-19 op te vangen. Daarom komt de continuïteit vooralsnog niet in gevaar. De stichting heeft echter wel aanvullende middelen nodig om weer op een aanvaardbaar investeringsniveau te komen.

Vrijwel alle resultaten van 2020 steken vanzelfsprekend schril af bij de rooskleurige begroting die eind 2019 werd goedgekeurd door de Raad van Toezicht. Een vergelijking met deze begroting is op de meeste plaatsen dan ook niet zinvol. Voorspellingen voor het jaar 2021 zijn gemaakt en tussentijds bijgesteld. Inmiddels is duidelijk dat we met elk scenario rekening moeten houden.

Desondanks heeft STM in 2020 verschillende mooie tentoonstellingen kunnen neerzetten. In de zomermaanden hebben we op een veilige manier onze bezoekers ontvangen en hen een volwaardige beleving van de musea kunnen bieden. Er zijn zeehonden en andere dieren opgevangen en weer in het wild uitgezet. Nieuwe huisstijlen ontwikkeld en een strategisch plan in de steigers gezet. Alle medewerkers en vele vrijwilligers hebben zich daarvoor volop ingezet. We kijken met trots terug op het jaar 2020.

Directieteam Stichting Texels Museum

Marion Barth, zakelijk directeur
Anneke Schrama, facilitair directeur
Corina Hordijk, artistiek directeur

Bijzondere momenten in 2020

Opening tentoonstelling ‘Wonderlijk Wad’ bij Ecomare

 

Succesvolle actie ‘Doneer een emmertje vis’

Onthulling nieuw logo Museum Kaap Skil

Avondopenstelling Vuurtoren

Kerst: sfeervol inkijkje in de Oudheidkamer

Uitzetten en volgen albino zeehond Snow White

Jaarverslag 2020